контакт

контакт

Независимо на колко си години, сайтът healthnbeauty.bg е за теб. Това е мястото, където жени пишат за жени. Типично женска гледна точка, конкретна информация на много интересни теми, новости от много области. Информираме те за продукти, ориентирани към съответните възрастови групи, свързани главно с темата Health&Beauty. Всяка жена ще намери тук по нещо за себе си, независимо от това какви въпроси я вълнуват и какви проблеми не ѝ дават да заспи. Засягаме теми, от които могат да се интересуват жени като нас. Понякога леко, забавно, друг път – изключително сериозно и винаги след запознаване с темата из основи – дали лично, или след консултация с експерти. Healthnbeauty.bg не бяга от ежедневните проблеми, избори и загуби, с които по-лесно човек може да се справи, осъзнавайки, че много от това, което ни се случва, е част от опита на други жени. Приятно четене!

Healthnbeauty.bg принадлежи към групата медии, управлявана от рекламна агенция Adinspire sp. z o. o.. Фирмата не носи отговорност за съдържанието на материалите, помествани в сайта. Те са дело на външни автори. Информацията за продуктите, помествана в сайта, се осигурява от производителите или партньорските мрежи, отговорни за тяхното производство и разпространение. Сайтът има информационен и консултативен характер.

Главният редактор на сайта, Вишка Курухубева, е страстна привърженичка на писането, пътешествията и здравословния начин на живот.

Свържете се с нас чрез формуляра за контакти.

 

Завършила съм Университета за природни науки, Факултет по хранене на човека. Привърженичка съм на здравословния начин на живот и на холистичния подход към здравето. През годините работа като диетолог непрекъснато усъвършенствам знанията си чрез професионални обучения, участия в конференции и преди всичко – чрез практикуване. Гарантирам приятна и безстресова атмосфера  в кабинета си.